Rejestracja

  *Pole wymagane

  Administratorem Danych Osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z organizacją wydarzeń lub konferencji, jest Związek Banków Polskich z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz Centrum Prawa bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Adres e-mail inspektora danych osobowych: iod@zbp.pl lub iod@cpb.pl Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie https://www.zbp.pl/rodo lub https://cpb.pl/inspektor-ochrony-danych/

  16 kwietnia 2021

  VI KONGRES FORUM
  TECHNOLOGII BANKOWYCH

  Wydarzenie transmitowane online